«

»

Pri príležitosti 7. stretnutia banských miest a obcí Slovenska v Kremnici…